klocki_1920

Kompleksowy program szkoleniowy opracowany przez ekspertów ORKE i WSiP:

 • umożliwia skonstruowanie szkolnego programu działań naprawczych i doskonalących;
 • uwzględnia założenia diagnostyki edukacyjnej;
 • przygotowuje nauczycieli do pracy z wykorzystaniem wyników edukacyjnych;
 • wzbogaca warsztat nauczycieli o materiały, narzędzia i skuteczne formy pracy z uczniami, sprzyjające przygotowaniu do egzaminów oraz kształtowaniu kompetencji kluczowych;
 • pomaga wyrównać szanse edukacyjne uczniów;
 • zapewnia realizację wymagań nadzoru pedagogicznego.

Czy chcesz:
 • Uzyskać dostęp do wzorcowego planu naprawczego i doskonalącego?
 • Poznać założenia szkolnej analizy i interpretacji efektów kształcenia, w tym oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego?
 • Nauczyć się wnioskowania o skuteczności kształcenia oraz wykorzystania wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia?
 • Zaplanować skuteczne działania naprawcze?

WYBIERZ SZKOLENIE:

DIAGNOZA I PROGRAM NAPRAWCZY

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Opracujesz plan oraz harmonogram działań naprawczych i doskonalących na podstawie diagnozy wyników kształcenia w placówce.

 • Wprowadzisz w szkole standard pracy pedagogicznej wykorzystujący kompetencje diagnostyczne i profesjonalne narzędzia.

 • Będziesz mieć możliwość ukierunkowania analizy na kluczowe cele klas szkół ponadpodstawowych: przedmioty maturalne oraz narzędzia wspomagające w tym zakresie efektywny rozwój.

  Więcej o programie

POLECANE SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU

Temat szkolenia
Liczba godzin
Forma szkolenia
E-narzędziownik

Zdasz to! Jak zorganizować zdalne przygotowanie uczniów do matury

 

Więcej 

 

Liczba godzin

8 × 45 min

Forma szkolenia

e-learning

E-narzędziownik

Tak

Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności

 

Więcej 

 

Liczba godzin


4 ×
45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Myśl, jak myśleć – myślenie krytyczne – kompetencja przyszłości u Twojego ucznia w Twojej klasie

 

Więcej 

 

Liczba godzin


4 ×
45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych

 

Więcej 

 

Liczba godzin


4 ×
45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Testy to nie wszystko – jak pogodzić kształtowanie różnorodnych kompetencji i umiejętności uczniów z osiąganiem wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Nagrania bezpłatnego webinaru z tego obszaru udostępniliśmy na platformie szkoleniowej e-Akademia ORKE, jeśli nie posiadają Państwo konta w e-Akademii, należy je założyć aby uzyskać dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Link do szkolenia: https://bit.ly/2WaFxzF