klocki_1920

Kompleksowy program szkoleniowy opracowany przez ekspertów ORKE i WSiP:

 • umożliwia skonstruowanie szkolnego programu działań naprawczych i doskonalących;
 • uwzględnia założenia diagnostyki edukacyjnej;
 • przygotowuje nauczycieli do pracy z wykorzystaniem wyników edukacyjnych;
 • wzbogaca warsztat nauczycieli o materiały, narzędzia i skuteczne formy pracy z uczniami, sprzyjające przygotowaniu do egzaminów oraz kształtowaniu kompetencji kluczowych;
 • pomaga wyrównać szanse edukacyjne uczniów;
 • zapewnia realizację wymagań nadzoru pedagogicznego.

Program obejmuje trzy obszary doskonalenia:

Czy chcesz:
 • Uzyskać dostęp do wzorcowego planu naprawczego i doskonalącego?
 • Poznać założenia szkolnej analizy i interpretacji efektów kształcenia, w tym oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego?
 • Nauczyć się wnioskowania o skuteczności kształcenia oraz wykorzystania wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia?
 • Zaplanować skuteczne działania naprawcze?

WYBIERZ SZKOLENIE:

DIAGNOZA I PROGRAM NAPRAWCZY

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Opracujesz plan oraz harmonogram działań naprawczych i doskonalących na podstawie diagnozy wyników kształcenia w placówce.

 • Wprowadzisz w szkole standard pracy pedagogicznej wykorzystujący kompetencje diagnostyczne i profesjonalne narzędzia.

 • Będziesz mieć możliwość ukierunkowania analizy na kluczowe cele SP: egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz narzędzia wspomagające w tym zakresie efektywny rozwój.

  Więcej o programie klasy 4-8     Więcej o programie klasy 1-3

POLECANE SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU

Temat szkolenia
Liczba godzin
Forma szkolenia
E-narzędziownik

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45min

Forma szkolenia

e-learning

E-narzędziownik

Tak

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 ×  45min

Forma szkolenia

e-learning

E-narzędziownik

Tak

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45min

Forma szkolenia

e-learning

E-narzędziownik

Tak

Jak przygotować efektywnie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem zasobów i aplikacji sieciowych?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

2 × 45min

Forma szkolenia

webinar

E-narzędziownik

Tak

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na pierwszym etapie edukacyjnym

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Jak pomóc uczniom poczuć niezwykłą moc zwykłego czytania? – edukacja czytelnicza dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na pierwszym etapie edukacyjnym

 

Więcej 

 

Liczba godzin

4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

stacjonarne
webinar

E-narzędziownik

Tak