OPIS PROGRAMU  Program jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli wobec nowo zdefiniowanych wyzwań wychowawczych względem pokolenia cyfrowego oraz rzeczywistości pandemicznej.

 Uwzględnia wyniki badań i raportów dotyczących funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysowej wywołanej przez pandemię.

  Powstał na bazie między innymi założeń psychologii pozytywnej i modelu kształtowania równowagi psychicznej według Martina Seligmana.

 Integruje treści z obszarów wychowawczych, profilaktyki oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pomagając w budowaniu odporności psychicznej uczniów oraz integracji zespołów klasowych wokół wartości i pożądanych postaw.

 

 


DZIĘKI UDZIAŁOWI W KURSIE SZKOŁA OTRZYMUJE:

 

 strzałka-1 Gotowe scenariusze do pracy z uczniami w ramach rocznego planu nauki

   MISJA – W stronę słońca. Jak się (po)lubić?
   MISJA – Zdrowie w ujęciu holistycznym
   MISJA – Stawiam na patriotyzm – stawiam na siebie
   MISJA – Łączy nas tradycja
   MISJA – Bezpieczeństwo
   MISJA – Cyberprzemoc i przeciwdziałanie uzależnieniom
   MISJA – Kształtowanie postaw pro-społecznych. Mam prawo być inny – indywidualizacja postaw i potrzeb
   MISJA – Ekologia
   MISJA – Symbole narodowe. Europejczyk, obywatel świata.
   MISJA – Tolerancja i szacunek

 

 strzałka-1 10 scenariuszy lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych
                 dla każdej z grup wiekowych:

    Klasy 1–3  Zamów produkt 
    Klasy 4–6  Zamów produkt
    Klasy 7–8  Zamów produkt

 

 strzałka-1 10 scenariuszy lekcji wychowawczych dla klas szkół  ponadpodstawowych.  Zamów produkt
strzałka-1  Scenariusz spotkania z rodzicami:
   pomagający w budowaniu więzi i pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń/dziecko-rodzic.

strzałka-1  10 webinarów szkoleniowych
dla nauczycieli wychowawców i pedagogów
wprowadzających do każdego scenariusza lekcji.