W świecie złożonym, zmiennym, niejednoznacznym i niepewnym oraz w związku z licznymi wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości ogromne znaczenie ma rozwój kompetencji społecznych − niezbędnych, by radzić sobie w pojawiających się trudnych sytuacjach. To priorytet uczenia się zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych, ponieważ kompetencje te umożliwiają dostosowanie się do ciągle i niezwykle szybko zmieniającego się świata. Odpowiadając na powyższe wyzwania, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych proponuje Państwu wybrane szkolenia pod tytułem PRZYGOTUJMY LEPSZY ŚWIAT. JAK FUNKCJONOWAĆ W KRYZYSIE I ZMIANIE.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które pomogą przejść przez ten trudny czas, nie tylko dzieciom, ale też pedagogom.

PRZYGOTUJMY LEPSZY ŚWIAT. Lista szkoleń
LICZBA GODZIN
FORMA SZKOLENIA
SEGMENT

Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

4 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP

Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

4 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP

Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

4 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP

Dojrzałość emocjonalno-społeczna dziecka i ucznia a autorytet osoby dorosłej

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

3 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP

Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

4 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP

Konflikty – jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę?

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

3 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP/WP

Wprowadzenie do mindfulness, czyli elementy treningu uważności dla nauczycieli

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

4 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP/WP

Jak praktycznie i konstruktywnie radzić sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych i zmianie?

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

4 × 45 min 
2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

SP/SPP/WP

Planeta dzieci – wychowanie dzieci w duchu wartości

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

2 × 45 min 

FORMA SZKOLENIA

webinar

SEGMENT

WP

W słowach i między słowami – jak porozumiewać się z innymi? Techniki skutecznej komunikacji

 

Więcej 

 

LICZBA GODZIN

3 × 45min
2 × 45min

FORMA SZKOLENIA

warsztat
webinar

SEGMENT

WP

Webinar ORKE

W obliczu ostatnich wydarzeń w przestrzeni geopolitycznej jednoczymy się i wspólnie wspieramy naszych sąsiadów. Sytuacja w Ukrainie znacząco wpływa również na kontekst edukacyjny. Istnieje konieczność podejmowania trudnych, lecz jakże ważnych rozmów z uczniami i uczennicami na temat aktualnych tragicznych wydarzeń. Młodzi ludzie, jak nigdy dotąd, potrzebują wsparcia świadomych dorosłych. Emocje idące za naszymi myślami towarzyszą młodym ludziom nieustannie, nawet jeśli ich nie wypowiadają.

Zobacz również wideo: Uczyć w dialogu. Jak pracować w klasie, grupie wielokulturowej, dostępne pod linkiem: https://bit.ly/3L8plD2

oraz w Poradniku Ekspertów, w e-Akademii ORKE na: https://bit.ly/3wCn8vt

 

Zastosowane w tabeli skróty segmentów, oznaczają:

SP − Szkoła podstawowa

SPP − Szkoła ponadpodstawowa

WP− Wychowanie przedszkolne