Zostaw nam numer telefonu. Zadzwonimy do Ciebie!

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania odnośnie do pakietu szkoleń "Moja bezpieczna szkoła". Rozmowa z konsultantem ORKE to idealna okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości, zamówić szkolenie i ustalić szczegóły.


Poznaj szkolenia dostępne w ramach pakietu:

Wybierz pakiet Moja Bezpieczna Szkoła.

 

Przy zakupie dwóch wybranych szkoleń stacjonarnych z pakietu

Moja Bezpieczna Szkoła trzecie szkolenie online

o wartości 1149 zł dostaniesz w cenie!


Premier_shutterstock_1929063200-2
Standardy Ochrony Małoletnich - wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
 
 
 Ramowy program szkolenia:
 
 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Obligatoryjny obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników w placówkach oświatowych.
 3. Standardy Ochrony Małoletnich – co to jest?
 4. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 5. Jakie są wytyczne do opracowania standardów? Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?
 6. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym w rejestrach.
 7. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 8. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.
 9. Kiedy i jak opracować standardy? Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach?
 10. Interwencja prawna na rzecz dziecka oraz dziecka z niepełnosprawnością.

 

Poznaj ramowy program szkolenia
Premier_shutterstock_2121173099-1
Dziecko krzywdzone i zaniedbywane - rozpoznaniesymptomów, interwencja, wsparcie
 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 

 1. Statystyki dotyczące krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.
 2. Formy przemocy wobec dzieci – przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie, z wykorzystaniem nowych technologii.
 3. Przemoc fizyczna, w tym między innymi: bicie, szarpanie, izolowanie, kary fizyczne – czym są, jakie symptomy o nich świadczą, umiejscowienie w prawie.
 4. Przemoc psychiczna, w tym między innymi: obrażanie, umniejszanie, kiedy nadmierne wymagania są przemocą, gaslighting, karanie ciszą – czym są, jakie symptomy o nich świadczą, umiejscowienie w prawie.
 5. Przemoc ekonomiczna, w tym między innymi: niełożenie na dziecko, pozbawianie dziecka koniecznych dóbr, nierównowaga w dostępie do dóbr dziecka i rodzica, zabieranie pieniędzy dziecka czym są, jakie symptomy o tym świadczą, umiejscowienie w prawie.
 6. Przemoc seksualna w tym między innymi:  gwałt, molestowanie seksualne, wykorzystanie osoby w sytuacji bezradności, formy przemocy seksualnej bez dotyku – czym są, jakie symptomy o nich świadczą, umiejscowienie w prawie.
 7. Przemoc przez zaniedbanie w tym między innymi: dziecko bez zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, na przykład: głodne, niewyspane, dziecko z zaniedbaniami higienicznymi – czym są, jakie symptomy o nich świadczą, umiejscowienie w prawie.
 8. Przemoc z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym między innymi: grooming, cyberbullying, sexting – czym są, jakie symptomy o nich świadczą, umiejscowienie w prawie.
 9. Mechanizmy krzywdzenia i ich konsekwencje, w tym cykl przemocy, zasada NIE CZUJ-NIE MÓW-NIE UFAJ.
 10. Rozpoznawanie krzywdzenia – jakie przekonania i zachowania ujawnia dziecko krzywdzone.
 11. Rozpoznawanie zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.
 12. Metody prowadzenia pierwszego kontaktu w sytuacji podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania – jak rozmawiać z dzieckiem.
 13. Możliwości pomocy dziecku w polskim systemie prawnym.
 14. Możliwości pomocy dziecku w szkole, w tym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – plan pomocy dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu.
 15. System wsparcia – gdzie można skorzystać z pomocy dla dziecka poza szkołą i jakie są formy pracy z osobami doznającymi krzywdzenia.

 

Poznaj ramowy program szkolenia
Premier_shutterstock_1759335251-3

Wdrożenie procedury "Niebieskiej Karty" w placówce oświatowej

 

Ramowy program szkolenia:


 1. Procedura Niebieskie Karty w oświacie – uwarunkowania prawne
 2. Pojęcie przemocy domowej.
 3. Zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kontekście zadań pracowników oświaty.
 4. Pojęcie procedury Niebieskie Karty.
 5. Placówki oświatowe, jako podmioty uprawnione do wdrożenia  procedury Niebieskie Karty.
 6. Niebieska Karta A, B, C, D. Zasady sporządzania.
 7. Obowiązki i zadania przedstawicieli oświaty w procedurze Niebieskie Karty.
 8. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty – zasady i przesłanki
 9. RODO w realizacji Procedury Niebieskie Karty.
 10. Pytania i odpowiedzi.

 

Poznaj ramowy program szkolenia

Poznaj nowości ORKE:

 

 

 

w sieci

Profilaktyka zachowań ryzykownych
i autodestruktywnych

 

button green

 

cyberhigiena

Cyberhigiena - bezpieczne użytkowanie urządzeń i narzędzi cyfrowych

 

button green

 

dezinformacja (1)
Prawda czy kłamstwo? Dezinformacja
w sieci - krytyczna analiza informacji
 
button green

 

 


Kontakt

 


W czym możemy pomóc?

 

Z przyjemnością odpowiemy na dodatkowe pytania dotyczące oferty lub konkretnego szkolenia!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Konsultantem Edukacyjnym!

 

Nr telefonu: 695 850 036

 

Adres e-mail: szkolenia@orke.pl