KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

Kompetencje w zakresie organizacji pracy szkół to projektowanie, planowanie i organizowanie pracy szkoły / placówki oświatowej zgodnie z obowiązującymi standardami i monitorowanie osiągniętych rezultatów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wideo, z Małgorzatą Jas ekspertem ORKE z obszaru tej kompetencji.

Kompetencje w zakresie organizacji pracy. Polecane szkolenia:


Czy chcesz:

dowiedzieć się, jak opracować dokumentację oraz wdrożyć procedury, dotyczące standardów ochrony małoletnich, dostosowane do specyfiki danej placówki oświatowej.

WYBIERZ SZKOLENIE:

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Poznasz przepisy, związane z ochroną małoletnich przed przemocą i krzywdzeniem, w tym molestowaniem seksualnym.”,

 • Odkryjesz praktyczne rozwiązania umożliwiające dostosowanie dokumentacji szkolnej do nowych przepisów tak zwanej „ustawy Kamilkowej”,

 • Poznasz nowe obowiązki szkół i placówek wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 • Usłyszysz praktyczne wskazówki, jak interweniować w sytuacji krzywdzenia dziecka,+ E-narzędziownik


Więcej 
Czy chcesz:

poznać podstawy teoretyczne i prawne edukacji włączającej oraz zaplanować strategie wdrażania w macierzystej placówce modelu edukacji dla każdego ucznia?

WYBIERZ SZKOLENIE:

Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne i harmonogram zmian systemowych w zakresie wdrażania modelu edukacji włączającej w polskich przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych.

 • Poznasz, na czym polega edukacja włączająca oparta na modelu biopsychospołecznym i wynikająca z tego modelu ocena funkcjonalna.

 • Zaplanujesz strategię realizacji edukacji włączającej na poziomie szkoły oraz klasy zróżnicowanej.

 • Zrozumiesz, czym są wymiary dostępności i jak można je diagnozować w macierzystej placówce.  + E-narzędziownik

  Więcej 
Czy chcesz:


dowiedzieć się jakie są podstawy odpowiedzialności prawnej nauczycieli oraz jak rozwiązywać problemy związane z ryzykiem odpowiedzialności prawnej?

WYBIERZ SZKOLENIE:


Prawna odpowiedzialność nauczyciela

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Poznasz podstawy odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

 • Zdobędziesz umiejętność rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem odpowiedzialności prawnej.

 • Poznasz problemy współczesnej szkoły w dobie cyfryzacji.

 • Poznasz sposoby zarządzania ryzykiem.

 • Dzięki warsztatowym ćwiczeniom, nauczysz się  stosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce.
  Więcej 
Czy chcesz:

nauczyć się, jak we właściwy sposób udzielać pierwszej pomocy oraz doskonalić swoje umiejętności, tak aby nabrać pewności siebie, potrzebnej w trakcie udzielania pierwszej pomocy?

WYBIERZ SZKOLENIE:

4 x P czyli praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Rozwiniesz umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznej wraz z formułowaniem właściwych dostosowań wymagań edukacyjnych 
  do trudności ucznia.

 • Otrzymasz materiały dydaktyczne będące praktycznym przewodnikiem dla każdego nauczyciela i specjalisty, wspierające projektowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie praktycznej realizacji wymagań wynikających z przepisów prawa 
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   
  Więcej 
Lista pozostałych szkoleń z obszaru
Liczba godzin
Forma szkolenia
Segment

NOWOŚĆ! Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
3 × 45 min
4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo

Segment

Wychowanie przedszkolne

WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
4 × 45 min
2 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
webinar nagrany

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
3 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa

Pierwsza pomoc przedmedyczna  – jak jej skutecznie udzielać?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
2 × 45 min
5 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
webinar na żywo
warsztat stacjonarny

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie przedszkolne

Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce? 

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
3 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Uczeń zdolny – jak wspomagać go w rozwoju?

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
3 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
4 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Aby zobaczyć pełną listę szkoleń, kliknij TUTAJ


KONTAKT

 


W czym możemy pomóc?

Chcieliby Państwo zadać dodatkowe pytania dotyczące oferty lub konkretnego szkolenia?


Zapraszamy do kontaktu z naszym Konsultantem Edukacyjnym!

Adres e-mail: szkolenia@orke.pl