KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Kompetencje kluczowe są niezbędnym elementem edukacji w zakresie samorealizacji i rozwoju osobistego. Stanowią priorytet uczenia się zarówno dzieci, jak i młodzieży, budując praktyczny wymiar umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i umożliwiając osiąganie wyznaczonych celów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wideo, z Izabelą Juszkiewicz ekspertem ORKE z obszaru tej kompetencji.

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej. Polecane szkolenia:

 

Czy chcesz:

dowiedzieć się, jak planować i organizować proces uczenia się we współpracy?

WYBIERZ SZKOLENIE:

Szkoła kompetencji. Praca zespołowa – sprawdzone praktyki dydaktyczne sprzyjające uczeniu (się) we współpracy

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz znaczenie współpracy w życiu i edukacji.

 • Poznasz profil kompetencyjny ucznia efektywnie współpracującego.

 • Określisz wiadomości, umiejętności cząstkowe oraz postawy ucznia sprzyjające rozwijaniu współpracy.

 • Rozwiniesz kompetencje metodyczne i wzbogacisz warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwijaniu współpracy.

  + E-narzędziownik

  Więcej 
Czy chcesz:

dowiedzieć się, jak rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów?

WYBIERZ SZKOLENIE:


Szkoła kompetencji. Rozwiązywanie problemów –
jak uczyć (się), by działać sprawnie i skutecznie

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dostrzeżesz znaczenie rozwiązywania problemów w życiu i edukacji.

 • Określisz profil kompetencyjny ucznia rozwiązującego problemy.

 • Wymienisz wiadomości, umiejętności cząstkowe oraz postawy uczniów sprzyjające rozwiązywaniu problemów.

 • Rozwiniesz kompetencje metodyczne i wzbogacisz warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwijaniu rozwiązywania problemów.
  + E-narzędziownik


  Więcej 

Czy chcesz:

dowiedzieć się, jak wspierać uczniów w rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa?

WYBIERZ SZKOLENIE:


Szkoła kompetencji. Lider w szkole –
jak pomagać uczyć (się), by kreować rzeczywistość

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę i dostrzeżesz znaczenie rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji liderskich.

 • Wyodrębnisz wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowią bazę kompetencji z zakresu liderstwa.

 • Wskażesz działania uczniów, w których przejawiają się kompetencje przywódcze.

 • Zrozumiesz istotę i dostrzeżesz znaczenie rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji liderskich.

  + E-narzędziownik

  Więcej 
Czy chcesz:

dowiedzieć się, jak wspierać uczniów w rozwoju kompetencji samodzielnego myślenia?

WYBIERZ SZKOLENIE:

Szkoła kompetencji. Samodzielność w myśleniu i działaniu – jak uczyć (się), by rozwijać ciekawość poznawczą 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę i dostrzeżesz znaczenie rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji samodzielnego myślenia.

 • Wyodrębnisz wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowią bazę kompetencji z zakresu samodzielności myślenia.

 • Wskażesz działania uczniów, w których przejawia się samodzielność myślenia.  + E-narzędziownik

  Więcej 

Zobacz także szkolenia:

Lista pozostałych szkoleń z obszaru
Liczba godzin
Forma szkolenia
Segment

Szkoła kompetencji. Zarządzanie sobą – uczyć (się), by radzić sobie w świecie zmiennym i złożonym

+ E-narzędziownik

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
4 × 45 min
3 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
warsztat online
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie przedszkolne

Szkoła kompetencji. Uczyć się, by radzić sobie z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości
+ E-narzędziownik

 

Więcej 

 

Liczba godzin

3 × 45 min
3 × 45 min
4 × 45 min
3 × 45 min
2 × 45 min

Forma szkolenia

wykład stacjonarny
wykład online
warsztat stacjonarny
warsztat online
webinar na żywo

Segment

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie przedszkolne

Aby zobaczyć pełną listę szkoleń, kliknij TUTAJ

 


KONTAKT

 


W czym możemy pomóc?

Chcieliby Państwo zadać dodatkowe pytania dotyczące oferty lub konkretnego szkolenia?


Zapraszamy do kontaktu z naszym Konsultantem Edukacyjnym!

Adres e-mail: szkolenia@orke.pl